Supervisie is een begeleidingsmethode gericht op het bewust leren hanteren van de beroepsmethodiek, dus het uitbouwen en actueel houden van de professionaliteit. Het stimuleert om onderzoekend te leren denken, voelen, willen en handelen  ten aanzien van eigen werkzaamheden. In het kader van een opleiding is supervisie gericht op beroepstoerusting en in het kader van deskundigheidsbevordering op verdere ontwikkeling van beroepsbekwaamheid.

Supervisie Amsteram - Corry Fickinger portretIn Leersupervisie is de supervisie zowel leerinhoud als begeleidingsmethode. Hoe is het verband tussen het superviseren dat de supervisor i.o. leert en het superviseren dat hij/zij in de leersupervisie ervaart. In leersupervisie is sprake van een ingewikkelde schakeling van situaties: leersupervisiesituatie – werksituatie van de supervisor i.o. In leersupervisie vallen begeleidingsmethode en leerstof samen.

Coaching is gericht op een specifieke vraag en resultaat gericht. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen of een combinatie van beide. Het doel is betere prestaties. Er kan gebruikt gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties. Een coaching traject is korter dan supervisie, vaak maar enkele gesprekken. Maar het kan zeker ook langer!

Focusing is ontwikkeld door dr. E. Gendlin in de jaren 1960. Gendlin was medewerker van C. Rogers en hoogleraar psychologie en filosofie aan de universiteit van Chicago.
Focusing legt bijzondere nadruk op het lichamelijk ervaren als een belangrijke kenbron en kan uitgangspunt zijn voor o.a. psychotherapie en supervisie.
Doelstelling in focusing: aandacht geven aan die lichamelijke ervaringen die een relatie hebben met een (werk) probleem. Aandacht naar binnen richten en “luisteren” naar de gevoelsuitingen, oftewel zelfexploratie van de gevoelde betekenissen in het lichaam. Het gaat volgens Gendlin niet zozeer alleen om in contact te komen met die gevoelens – dat kunnen veel mensen – maar om deze gevoelens om te zetten in innerlijke handelingen waardoor werkelijke veranderingen zich kunnen voltrekken en oplossingen voor problemen zich aandienen.

LVSC profiel link
Linkedin link
Ook online begeleiding
Print Friendly, PDF & Email